Home Telefon Scroll Top

Lampa solna – instrukcja obsługi, oraz BHP użytkowania.

Lampa solna – instrukcja obsługi :


Opis lampy
 Lampa solna złożona jest z podstawy, do której zamocowany jest klosz solny.
 W kloszu solnym zabudowana jest obsada żarówki ze źródłem światła o mocy odpowiednio, od 5 W do
25 W, oraz przewód zasilający z wyłącznikiem, który stanowi integralną część obwodu zasilania lampy.

Dane techniczne lampy
Napięcie znamionowe: 220-240 V AC.
Częstotliwość: 50 Hz.
Pobór mocy: 5 do 25 W (odpowiednio do mocy żarówki).
Gwint; E14,
Stopień ochrony: IP20

Bezpieczeństwo eksploatacji lampy solnej
 Lampę solną należy podłączyć do gniazdka sieciowego, którego zabudowa została wykonana
prawidłowo przez uprawnionego elektromontera.
 Nie dopuszcza się samodzielnego wykonywania napraw uszkodzonych elementów lampy, tj.: wtyczki,
kabla zasilającego lub wyłącznika. Naprawy powinien dokonać uprawniony elektromonter lub serwis.
 Po wystąpieniu jakichkolwiek zakłóceń w działaniu lampy lub przed rozpoczęciem czyszczenia
elementów lampy, należy wyciągnąć wtyk z gniazdka sieciowego.
 Podczas wyciągania wtyku z gniazdka sieciowego należy pociągać za wtyk a nie za przewód zasilający
(kabel).
 Kabla zasilającego nie należy zgniatać ani zaginać.
 Jego ułożenie, tj.: kabla zasilającego, powinno być poza obszarem codziennych tras komunikacyjnych
domowników.
 Lampy solnej nie należy narażać na działanie wilgoci ani używać w przestrzeni otwartej.
 W przypadku dostania się cieczy we wnętrze lampy należy natychmiast wyciągnąć wtyk lampy z
gniazdka sieciowego.
 Po zaistnieniu sytuacji, o której mowa wyżej, lampę należy oddać do sprawdzenia/naprawy przez
uprawnionego elektromontera.
 W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub wyłącznika należy zlecić jego wymianę serwisowi lub
uprawnionemu elektromonterowi.

OSTRZEŻENIE. Zagrożenie odniesienia obrażeń.
 Lampy solne nie mogą być użytkowane przez dzieci oraz osoby o zmniejszonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (w zakresie zabawy).
 Szczególnej ochronie podlega kabel zasilający lampę.
 Jakiekolwiek prace przy lampie należy wykonywać po jej odłączeniu od zasilania sieciowego 230 V.
 Lampę należy użytkować tylko w sposób opisany w przedmiotowej instrukcji.
 Niewłaściwe użytkowanie lampy powoduje niebezpieczeństwo obrażeń.
Składowanie
 Po wyczyszczeniu, lampę należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Utylizacja
 Lampy nie należy wyrzucać do normalnych śmieci domowych.
 Jej elementy podlegają dyrektywie europejskiej 2012/19/EU.


Niniejsza instrukcja ma się do wszystkich lamp zasilanych 220-240V. Lampy tego typu znajdziesz tutaj


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *