Promocje
Lampa solna Róża
Lampa solna Róża
49,00 zł 39,90 zł
szt.
Bezpieczne zakupy
 • Różne formy płatności
 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (10 dni na zwrot towaru)
 • Szyfrowane dane i transakcje
Cenniki do pobrania
Regulamin

Regulamin sklepu zdrowienatury.com

Właścicielem sklepu internetowego Zdrowie Natury dostępnego pod adresem www.zdrowienatury.com jest :

„ZDROWIE NATURY” Mariola Bednarz-Bugańska, ul. Krakowskie Przedmieście 428, 32-087 Trojanowice,
NIP:5130092598,  REGON: 120260254

tel: 739 080 872, mail: zdrowienatury@gmail.com


1. Właściciel sklepu internetowego zdrowienatury.com (dalej jako „Sklep”), w ramach swojej działalności prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną artykułów znajdujących się na sklepie.

2. Wszystkie ceny towarów, ujawnione w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi należny w chwili dokonywania zakupu podatek VAT. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT.

 3. Wszystkie towary ujawnione w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary są legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.

 1. Właściciel Sklepu oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z wszelkich materiałów, w tym elementów grafiki dostępnych na stronach Sklepu. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów dostępnych na stronach Sklepu przez osoby do tego nieuprawnione jest poza zakresem wyznaczonym przez przepisy prawa zabronione.

 1. Informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego
  (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.). Należy je poczytywać za zaproszenie do zawarcia umowy. Ceny wskazane przy poszczególnych towarach wiążą Użytkownika oraz Właściciela Sklepu od chwili złożenia zamówienia. W przypadku braku dostępności towaru, Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy. Alternatywnie Właściciel Sklepu może zaproponować Użytkownikowi inny towar, o właściwościach odpowiadających towarowi zamówionemu, po cenie ustalonej w zamówieniu. Użytkownik ma prawo nie skorzystać z zaproponowanego towaru zastępczego i odstąpić od umowy.

6. Akcje promocyjne posiadają swoje indywidualne regulaminy. W sprawach w nich nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia niniejszego regulaminu.

7.   Użytkownik nie jest obowiązany do rejestracji konta na stronie Sklepu w celu dokonania zakupu towaru.

8. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym jednak ustawa przyznaje zdolność prawną.

9. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.

10. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury,, oraz do wysyłki towaru. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

11. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, ‘’Sklep” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

 1. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 1. ‘’sklep” zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

 1. W ciągu 1-2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, na adres mailowy zamawiającego Użytkownika, wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Realizacja zamówienia nastąpi poprzez przesłanie towaru przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego w zamówieniu. Użytkownik poza kwotą należną za zamówiony towar jest obowiązany do pokrycia kosztów przesyłki, które są automatycznie doliczane do zamówienia.

 2. Właściciel Sklepu przewiduje następujące sposoby zapłaty przez Użytkownika za zamówiony towar:
  a. Płatność w postaci przelewu na konto,
  b. Płatność przy odbiorze

  c. Płatność przy pomocy szybkiego przelewu online " Płatności Shoper "
      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. 

  Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki. W przypadku płatności określonej w punkcie „a” , oraz „c” zamówienie jest przekazywane do wysyłki w terminie do 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia dokonania płatności, zaś w sytuacji opisanej w punkcie „b”, w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o niniejszym sposobie płatności.
  W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na konto, należną sumę należy przelać na konto Właściciela Sklepu . Wyboru sposobu płatności Użytkownik dokonuje w procesie zakupu.

17. Po dokonaniu zakupu, Użytkownik otrzyma na dany adres e-mail potwierdzenie zamówienia, z określeniem szczegółowych danych transakcji, w tym danych niezbędnych do jej realizacji.

18. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 z późń. zm.), w ciągu 10 dni od daty odebrania zamówionego towaru przez Użytkownika, może on odstąpić od zawartej umowy. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do złożenia i przesłania oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: zdrowienatury@gmail.com zwrot towaru może nastąpić tylko wtedy, gdy towar nie jest zniszczony i nie nosi śladów użytkowania. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Użytkownika jest on zobowiązany do przesłania oryginalnie zapakowanego towaru oraz oryginału faktury na adres sklepu. Zwrot należnej Użytkownikowi sumy z tytułu odstąpienia od umowy zostanie dokonany
w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania towaru przez Właściciela Sklepu na rachunek płatności Użytkownika, bądź na rachunek podany przez Użytkownika.

19. Wszelkie reklamacje Właściciel Sklepu rozpatruje zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. oszczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.) w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W stosunku do pozostałych Użytkowników, reklamacje są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Użytkownik jest obowiązany wysłać reklamowany towar na adres siedziby Właściciela Sklepu, dołączając paragon/fakturę potwierdzający/ą zakup towaru, jak również podpisane pismo reklamacyjne. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru.

20. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z dokonywanymi zakupami jest 
„ZDROWIE NATURY” Mariola Bednarz-Bugańska, ul. Krakowskie Przedmieście 428, 32-
087 Trojanowice. „Zamawiający” dokonując zakupu w „Sklepie” wyraża zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie przez „Sklep” danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w
celu realizacji Zamówień.Dane

21. Każdorazowa zmiana niniejszego Regulaminu będzie przekazywana do akceptacji każdego Użytkownika drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik nie zgadzający się ze zmianą może przesłać stosowne oświadczenie na adres e-mail. Przesłanie oświadczenia, o którym mowa spowoduje usunięcie konta Użytkownika.

22. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego
Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia
Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami
prawa.

23. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl